Zeijen | 853 | Witteveen


Ongeveer 1.5 kilometer ten noordwesten van het dorpje Zeijen ligt het Witteveen, een moerasbosje dat als een soort ‘postzegel’ te midden van een akkerland perceel.

Panoramafoto van het Witteveen (bron: A. Verbers, maart 2017)

Het Witteveen is grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer. Tijdens de Summerschool, een onderzoekweek met studenten van de RUG, VU en UU is hier uitgebreid onderzoek gedaan. Ook zijn er kernen gestoken voor nadere analyses en dateringen.

Pingokaart met topografische ondergrond met in het midden (1646) het Bollenveen

Het Witteveen is een dichtgegroeide pingoruïne hij ligt boven aan de flank van een beekdal en grenst aan het Noordsche veld. Het terrein bestaat uit veen, veenputtenen en er groeien veel berken. Verder groeien er lijsterbes, wilg, pijpenstrootje, wollegras en bies.

Dit zorgt er, onder andere, voor dat het veen aan het uitdrogen is. Bij de boringen zagen we ook dat de bovenste laag van het veen veraard is. Dit zie je aan de zwarte kleur, terwijl het onderliggende veen een meer (rood)bruine kleur heeft. Aan de noordkant van de pingoruïne loopt een grote afwateringssloot, deze zorgt ook voor de nodige ontwatering van het veen.

Het Witteveen heeft haar naam te danken aan de tijd dat er turf gewonnen werd, dit veen leverde vroeger lichte turf af en vandaar de naam Witteveen. Er staat weinig water in het Witteveen.

Het Witteveen is in meerdere fasen bezocht en onderzocht in het kader van het Pingo Programma. Allereerst werden Anja Verbers en Pieter Posthumus meegenomen naar deze bijzondere plek door de heer Bert Beute uit Zeijen, een amateur archeoloog die ons enkele pingoruïnes wilde laten zien.

Daarna is er samen met 7 vrijwilligers geboord op zes plekken, in twee verschillende raaien. Uit het booronderzoek bleek dat deze locatie vrij gave pingoruïne is. De pingoruïne heeft een conische vorm waarbij de eerste paar centimeter bestaat uit een strooisel laag van bladmateriaal, onder deze laag ligt veen, waarvan de bovenste meter veraard is.

In totaal was het veen op het diepste punt bijna 4 meter diep. Onder het veen ligt een dunne laag gyttja, organisch sediment, en daaronder troffen we op 415 cm diepte Peelozand aan. Tijdens dit onderzoek zijn er opnames gemaakt door ROG TV van RTV Drenthe!

Vervolgens is tijdens de Summerschool in juni 2017 uitgebreid onderzoek gedaan en zijn er enkele kernen gestoken voor verder onderzoek. Ook is de locatie bezocht met de journalist Merlijn Schneider van Vroege Vogels.

Onderzoek met studenten, juni 2017 (foto: A. Verbers).


Zie ook

Luchtfoto

Luchtfoto van het Holtveen.

Foto's

Uitleg bij het veldwerk met de vrijwilligers, tijdens de opname voor ROEG TV (foto: Peter Tydeman)

Veen uit de guts (foto: Peter Tydeman)

Gutsprofiel met veen van het Witteveen (foto: Peter Kruijt, 2017)

De veldwerkdag werd gefilmd door ROEG TV, een programma van RTV Drenthe (foto: Peter Kruijt, 2017)

Uitleg van de boor apparatuur door Wim Hoek (foto: A. Verbers)

Eerste bezoek aan het Witteveen met de studenten van de Summerschool (foto: A. Verbers)

‘Boorplatform’ Witteveen, met Wim Hoek, Hessel Woolderink en Bart Koops (foto: A. Verbers)

Veenput, dichtgegroeid met veenmos (foto: Peter Kruijt, 2017)