25 jaar beheer in een mogelijke pingoruïne


In een laagte in het landschap, west van Exloo, op de rand van het Eeserveen en het bos bij Poolshoogte, liggen 3 mogelijke pingoruïnes bij elkaar. Van west naar oost resp. nummers 222, 574 en 640. De locatie 640 is deels van Staatsbosbeheer en deels van een particulier. Hier wordt al meer dan 25 jaar het landschap beheerd door een groep vrijwilligers uit Exloo.

De vaste vrijwilligersgroep zorgt voor koffie en thee.

Zo’n 25 jaar geleden vormden deze groep vrijwilligers een vaste groep die in Exloo de natuurvoedings-winkel runden. Op een dag bedachten ze zich dat als ze zo duurzaam met voedsel bezig zijn, ze ook wel iets duurzaams voor het landschap konden betekenen.

Zo gezegd zo gedaan, ze namen contact op met de eigenaar van een drassige laagte en met behulp van Landschapsbeheer Drenthe, werd een beheerplan opgesteld. Focus was het in stand houden van het habitat van de kamsalamander.

Er werd vooral gemaaid langs de randen en boompjes als berk en els en een enkele eik werden weggezaagd. Zo bleef er voldoende licht op de laagte, wat goed is voor de kamsalamander.

Nu staat deze laagte als locatie nummer 640 op de kaart als ‘mogelijke pingoruïne’. Zelf noemt de groep de locatie altijd een ven, maar ze waren nieuwsgiering geworden en wilden graag meewerken aan een veldonderzoek.

Met zo’n 8 vrijwilligers van de groep die hier al zo lang werken, aangevuld met 5 andere belangstellenden is op 17 september 2016, onderzoek gedaan naar deze laagte.

Op basis van wat we hier hebben gevonden kan geconcludeerd worden dat het hier wel zeker gaat om een gave pingoruïne! Zie voor de onderzoeksgegevens de beschrijving onder het kopje ‘locaties’, Exloo, 640.

Uitleg door Anja Verbers over het onderzoek aan de vrijwilligers van de locatie en enkele anderen

Tekst: Anja Verbers op basis van een gesprek met Pieter Posthumus, Landschapsbeheer Drenthe en begeleider van de groep.