Verdieping

De naam Siepelveen komt van een plantje dat daar groeit. Siepel is Drents voor ui, de naam Siepelveen kan daardoor een vertekend beeld geven, want er groeien geen uien rondom het veentje en dat is ook nooit zo geweest. De naam is afkomstig van het plantje ‘Beenbreek’, dat in grote getale voorkomt rondom het meer. De wortels van de Beenbreek hebben de vorm van een ‘siepel’.

Kaartfragment van de hoogtekaart. Hierop is met name de mogelijke randwal van de mogelijke pingoruïne goed te zien.

Op de hoogtekaart van het Siepelveen laat het reliëf zich lastig lezen. Dit komt omdat het een open water is, waardoor de verschillen in diepte minder goed te onderscheiden zijn. Wel is de rug aan de zuid en oost

zijde goed herkenbaar. Kaartfragment van de hoogtekaart shaded reliëf. Hierop is met name de mogelijke randwal van de mogelijke pingoruïne goed te zien.

Op de landgebruik kaart uit 1832 is te zien dat het gebied toen nog ‘onland’ was en bestond uit heide.

Grondgebruik van de mogelijke pingoruïne in 1832, De hele zone tussen de hoge gronden en het beekdal bestaan nog uit veen en/of heide (roze). Licht groen is grasland en licht geel bouwland. De 1910 kaart schijnt er een beetje doorheen, bij wijze van referentie.

Op de historische kaart uit 1910 zie je dat er veen werd gewonnen uit het Siepelveen. De rechthoekige blokken, deze geven veenputten aan. Op deze locatie is een lange tijd veen gewonnen, de kaart van 1955 geeft nog steeds veenputten weer, alleen zijn ze nu iets ronder.

Vanaf de jaren ’50 begon het een open watertje te worden. In de jaren ’80 was het echt al een open water en dit zal niet meer veranderen, wat wel veranderd is de omgeving.

Waar het in de jaren ’80 nog vrij open was, zie je dat het tegenwoordig echt in een bos ligt. Dit bos heeft zich vanaf ongeveer begin jaren ’90 ontwikkeld. Op de kaart van 1991 is namelijk te zien dat het hele meer wordt omringd door bomen.


Topografische kaarten

Topografische kaart uit 1910, er zijn veenputten afgebeeld op de plek waar nu het Siepelveen ligt. Er werd vroeger dus veen gewonnen. Om heet veen heen zijn al stuifzandruggen weergegeven

Topografische kaart uit 1955, de veenputten zijn langzaam aan het verdwijnen. Later ontwikkelt dit gebied zich tot een open plas.

Topografische kaart uit 1983, een open plas waarbij bos zich ontwikkeld

Topografische kaart 2015, tegenwoordig is het Siepelveen omringd door bos.