Zeegse | 1074 | Siepelveen


Tussen de dorpen Zeegse en Schipborg ligt het Siepelveen, een grote waterpartij met een hoge rug er omheen. Is dit nu een pingoruïne, of tot een uitblazingskom? In het kader van het Schuiling Congres 2017 is er een boring gedaan met geïnteresseerden, van met name Aardrijkskunde docenten.

Pingokaart met topografische ondergrond met in het midden (1074) het Siepelveen.

Schuiling Congres 2017:

Op woensdag 10 mei vond het tweede Schuiling Congres plaats. Het Schuiling Congres is bedoeld voor aardrijkskunde docenten, IVN / Natuur-gidsen, leden van historische verenigingen etc., die geïnteresseerd zijn in het aardkundige en geografische vakgebied. De ochtend bestond uit lezingen en in de middag werden er verschillende excursies georganiseerd. Anja Verbers verzorgde samen met Wim Hoek (Universiteit van Utrecht) een excursie naar een tweetal mogelijke pingoruïnes.

Bij het Siepelveen is één boring verricht, op een plek aan de oostzijde van het water. Het met berkenbos begroeide terrein steekt als het ware een stukje het water in. Uit de boring kon geen harde conclusie worden getrokken, maar er werd onder een dunne venige laag als snel dekzand aangetroffen.

Vrijwilligersdag

Tijdens de vrijwilligersdag van Landschapsbeheer Drenthe in 2016, is er ook een boring gedaan. Deze boring vond plaats aan de zuidwestzijde. Ook hier zaten we vrijwel meteen in het zand en vormde de veenlaag slechts een dunne en recente laag.

Hieruit zou je kunnen concluderen dat het Siepelveen waarschijnlijk geen pingoruïne is, maar een uitblazingskom. Ook qua vorm lijkt dit beter te passen. Maar een van de deelnemers van het congres gaf te kennen dat het wel heel erg diep water was…  Hoe diep wist niemand. Het definitieve antwoord moeten we hier daarom schuldig blijven..

De hoge rug aan de zuidzijde is in elk geval een stuifzandrug en geen randwal!

Het Siepelveen gezien vanaf de rug aan de zuidoostzijde, deze bestaat uit stufzand. Aan de overzijde rechts op de foto is het booronderzoek gedaan tijdens het Schuilingcongres (foto: Anja Verbers).


Luchtfoto

Luchtfoto van het Siepelveen

Foto's

Roelof Eleveld en de deelnemers aan het congres bij het Siepelveen (foto: Anja Verbers)

Het moerasbosje waarin de boring werd verricht, met op de achtergrond het water van het Siepelveen (foto: Anja Verbers)

Boorkop met moerig zand (foto: Anja Verbers)

Het Siepelveen gezien vanaf de rug aan de noordzijde (foto: Anja Verbers)

Anja Verbers geeft uitleg over het Pingo Programma tijdens de vrijwilligersdag van Landschapsbeheer Drenthe in 2016. Aan de rand van het water wordt gekeken hoe dik het veen is en wat er onder het veen aanwezig is.

Zie ook