Verdieping

Op de kaart met historisch landgebruik uit 1832 is De Moespot zichtbaar als een ‘roze plek’ in het landschap; dit betekent dat het als heide of veentje midden in de akkers lag (licht geel).

Kaartfragment van het grondgebruik in 1832, roze is heide, geel bouwland en groen hakhoutbosjes.

Wat opvalt op de historische kaarten, is dat er geen veenputten hebben gelegen in De Moespot. Deze zijn althans niet aangegeven op de topografische kaarten.

Topografische kaart

De Moespot is lang een moerassig terreintje geweest en pas vanaf ongeveer 1955 is de Moespot weergegeven als een rond bosje. Bijzonder is dat de strookgras ook toe al midden door de locatie liep. Rondom de Moespot is wat aanplant gekomen, zodat het nu een min of meer vierkant bosje geworden.

Kaartfragment van de hoogtekaart (bron: ahn.arcgisonline.nl).

De hoogtekaart geeft veel informatie. De Moespot is een vrijwel ronde en ogenschijnlijk vlakke depressie die ongeveer 70 cm lager ligt dan de directe omgeving. Het oppervlak is echter zeer onregelmatig door veenbulten en overgroeide boomstobben met veen.

De hoogte kaart laat geen duidelijke randwal zien, maar uit het onderzoek blijkt dat die wel een aanwezig is, waarschijnlijk is hij deels afgevlakt vanuit de omringende akkers.

Rechts op de hoogtekaart is depressie 1212 zichtbaar. Deze is onderzocht tijdens de Geoweek in 2016 en blijkt een uitblazingskom te zijn.

Het profiel door de Moespot, op basis van boringen tijdens de Summerschool, juni 2017. De randen liggen zo’n 70 cm hoger dan het veenoppervlak, de vulling bestaat m.n. uit veen en gyttja. Geel: (dek)zand (met gearceerd het bodemprofiel), licht geel: Peelo zand, grijs: keileem, paars/rood: veen en gyttja (interpretatie: A. Verbers)

Uit het profiel blijkt dat het hier om een pingoruïne gaat en niet alleen door de veenvulling, maar ook door aangetoonde randwal, waarbij verspoelde keileem op dekzand ligt.

Keileem in de boorkop (foto: A. Verbers, 2017)


Meer topografische kaarten

Topografische kaart 1902. Er zijn geen tekenen van veenwinning te zien op de kaart.

Topografische kaart 1955. Voor het eerst afgebeeld als een bosje, met aan de zuidoostzijde een witte rand (pad?) rondom en dwars door het midden.

Topografische kaart 2016. De Moespot nu, de rand ligt inmiddels geheel rondom.