Yde | 811 | Moespot


Yde | 811 | Moespot

De Moespot is een bebost veentje vlak bij het dorp Yde. Er groeien met name berken en sporkehout. De Moespot is een pingoruïne met randwal en is gesitueerd midden in akkerland en is eigendom van Het Drents Landschap.

Pingokaart met topografische ondergrond met in het midden (811) pingoruïne De Moespot.

De Moespot bestaat uit een oligotroof veentje, begroeit met berken en een ondergroei van gras, kleine veenbes, eenarig wollegras en veenmossen. Ook groeit er lavendelheide. Enkele blaadjes van lavendelheide werden overigens ook aangetroffen in het veen op een diepte van enkele meters.

Wat opvalt is dat er midden door het bosje een strook hoog gras loopt, deze strook is enkele meters breed. Deze ligt, net als de randen van de laagte, nog net wat lager dan de rest. Waarschijnlijk is hier wat graafwerk verricht.

Veenbes in de Moespot (foto: A. Verbers)

Vlak bij de Moespot heeft een hunebed gelegen en mogelijk was er ook een nederzetting. Er is dus waarschijnlijk al vroeg invloed door de mens uitgeoefend op het veentje. Ook werd er in het verleden veel geschaatst op De Moespot, het was toen nog een open watertje. Doordat de laag water op het veen vrij ondiep was, kon men er vroeger altijd al vroeg op schaatsen.

Deze locatie, die in eigendom is van Het Drents Landschap is tijdens de Summerschool (juni 2017) wetenschappelijk onderzocht. Het blijkt een pingoruïne te zijn, met een aangetoonde randwal, die vanuit het bosje zeer duidelijk herkenbaar is, maar vanaf de buitenzijde nauwelijks zichtbaar is.

Luchtfoto van De Moespot, waarop goed te zien is dat het een relatief klein natuurterreintje is in het agrarisch cultuurlandschap.


Zie ook

Foto's

Foto van De Moespot van het onderzoek tijdens de Summerschool (foto: E. Bregman, 2017).

Booronderzoek tijdens de Summerschool (foto: A. Verbers, 2017).

Bart Koops en Sebastiaan l’Ami bezig met een boring (foto: A. Verbers, 2017).

Natte strook aan de west zijde die nagenoeg helemaal rondom de depressie ligt (foto: B. Koops, voorjaar 2017).

Wollegras. Deze foto is gemaakt aan de zuidkant van de depressie (foto: B. Koops, 2017).

De laaggelegen strook aan de rand van de laagte, met daarachter de resten van de randwal (foto: B. Koops, 2017).

De Moespot, gezien vanaf de westzijde (foto: B. Koops, 2017).