Verdieping

Op de kaart van 1832 is het Middelveen zichtbaar als een ‘roze plek’ in het landschap; dit betekent dat het als heide of veen terreintje midden tussen de akkers lag (licht oranje). Ook is te zien dat ten zuiden van de –mogelijke- pingoruïne een smalle strook ‘hakbosch’ lag.

Kaartfragment van het grondgebruik in 1832, waarbij het Middelveen door akkers wordt omgeven.

Met hakbosch of hakhout worden laag afgezette hakhoutstoven bedoeld. Bomen en struiken werden gekapt voor gebruik, maar werden daarbij niet helemaal gekapt; dit werd gedaan zodat de bomen en struiken weer uit konden lopen en er ruimte was voor nieuwe bomen en struiken.

Op de historische kaart uit 1902 is het veentje goed herkenbaar en krijgt het ook de naam Middelveen.

Kaartfragment topografische kaart 1902. Hierop is te zien dat in het terrein van de pingoruïne meerdere rechthoekige veenputten liggen.

Tegenwoordig wordt het vennetje omzoomd door een smalle rand Elzen en in het veen groeit lisdodde, maar geen riet. Ook komt er wat wolfspoot en pitrus voor in het gebied. Tegenwoordig wordt de veenplas

o.a. gebruikt als drinkplaats voor het vee (koeien) van de familie Hogen Esch.

Op bovenstaande kaart fragment uit 1902, is te zien dat er op de plek van de pingoruïne rechthoekige vormen zijn, dit zijn vermoedelijk veenputten. Ook loopt er een klein weggetje naar het gebied. Deze wordt in d eloop van de tijd steeds korter, en op de topografische kaart van 1982 is hij helemaal verdwenen. Deze weg heeft vermoedelijk dienst gedaan bij de veenafgravingen, om het afgestoken veen vervoeren.

Kaartfragment topografische kaart 1982. Het weggetje aan de noordoostzijde is verdwenen en het Middelveen is een open water.

Op de hoogtekaart is de -mogelijke- pingoruïne goed herkenbaar, als geïsoleerde groene vlek (laagte) in een oranje (hoogte) omgeving.

Hoogtekaart waarop te zien is dat in het terrein van de pingoruïne groter is dan alleen de plas.

Ook is goed te zien dat de pingoruïne groter is dan alleen het meertje. Dit wordt ook bevestigd door inwoners van Yde, zij geven aan dat het Middelveen vroeger groter geweest is. De randen van de -mogelijke- pingoruïne zijn ongeveer vier en een half meter hoog, naar het meertje toe neemt de hoogte af naar ongeveer drieënhalf meter. Aan de WZW van de pingoruïne ligt een rug met een hoogte van vijf tot vijfenhalf meter (+NAP).

Hoogtekaart (shaded reliëf), hierop is de rug aan de west-zuidwestzijde goed herkenbaar in witte tinten.


Foto's

De -mogelijke- pingoruïne omzoomd met een smalle strook elzen gezien vanaf de noordkant ( foto: Bart Koops, 2017)

Kijkend over het Middelveen, foto is genomen vanaf de oostzijde (foto: Bart Koops, 2017)

Het Middelveen wordt omgeven door weilanden waar koeien in grazen. Op de achtergrond is te zien dat een koe drinkt uit de plas, vandaag de dag wordt deze plas gebruikt als drinkplaats voor het vee (foto: Bart Koops, 2017)