Yde | 763 | Middelveen


Yde | 763 | Middelveen

Ten zuiden van het dorpje Yde ligt een -mogelijke- pingoruïne. Het Middelveen, ook wel Middenveen genoemd, is een veentje dat deels is omringt met bomen en is midden in een weilandpercelen gesitueerd. Het Middelveen is eigendom van de familie Hogen Esch, een boerenfamilie in Yde.

Het Middelveen wordt nu gebruikt als drinkplas door het vee van de familie Hogen Esch (foto: Bart Koops, 2017)

Op de oude ansichtkaart is te zien hoe het Middelveen omstreeks 1950 een open watertje was. Het wordt hier ook Veenplas genoemd, dit duidt in elk geval op het feit dat er veen gewonnen werd.

Ansichtkaart van het Middenveen omstreeks de jaren 1950. De foto is vanuit het zuiden gemaakt. Het open karakter is goed te zien.

Er gaan geruchten dat er nabij het Middelveen een hunebed ligt, het hunebed is echter nooit zichtbaar geweest. Professor Van Giffen, de ‘vader van de hunebedden’ genoemd, heeft ooit onderzoek hier naar gedaan en aangetoond dat er inderdaad een hunebed moet hebben gelegen. Er zijn wel enkele fragmenten van urnen gevonden rondom het Middelveen. Ook heeft er waarschijnlijk in het verre verleden een nederzetting gelegen.


Zie ook

Kaart en luchtfoto

Pingokaart met topografische ondergrond met in het midden (763) het Middel- of Middenveen.

Luchtfoto van het Middelveen.