Verdieping

Het verschil tussen een pingoruïne en een uitblazingskom wordt uitgelegd bij de algemene tekst. In het figuur hieronder wordt het verschil getoond.

Verschil tussen een pingoruïne en een uitblazingskom

De hoogtekaart laat een rechte begrenzing zien aan de zuidoostzijde. Deze is waarschijnlijk ontstaan door het opbrengen van grond. De steile maar gebogen rand aan de westzijde lijkt te zijn ontstaan door het weggraven van (dek)zand. De toegang naar het laag gelegen terrein is opgehoogd en het slootje moet waarschijnlijk voor de ontwatering zorgen.

Het venige gedeelte zit vooral in het zuidelijke deel (zwarte cirkel).

Hoogtekaart met ronde depressie, met in wit en rood de raaien waarlangs geboord is en in zwart het deel van de laagte waar het veen voorkomt (bron: ahn.arcgisonline.nl).