Yde | 1212 |dorp


Yde | 1212 |dorp

In en bij het dorp Yde liggen meerdere –mogelijke- pingoruïnes. In het kader van de Geoweek 2016 is op één locatie in het dorp met een groep enthousiaste leerlingen van het Comenius Gymnasium te Leeuwarden veldonderzoek gedaan.

Locatie van onderzoek gezien vanuit de lucht.

Het terrein is een vrijwel ronde depressie, deels omgeven door een steilrand. Het terrein ligt in grasland en wordt doorgaans begraasd door een paar pony’s. Door het midden loopt een –voormalige- sloot, deze is aan de oostzijde (ingang) dichtgestort met grof en zandig materiaal.

Locatie gezien vanaf de ingang naar het terrein (foto: A. Verbers)

De Geoweek is bedoeld om leerlingen te laten kennismaken met het ‘geo’ werkveld. Het Pingo Programma is bij uitstek een geografisch gerelateerd project, daarom is het leuk om leerlingen er bij te betrekken.

Na uitleg over het doel van het veldwerk en de manier van boren gingen de leerlingen onder leiding van hun docenten in groepjes aan de slag.

Uit het booronderzoek kwam naar voren dat de depressie geen pingoruïne is maar een vrij gave uitblazingskom.

Leerlingen krijgen uitleg over het boren door Anja Verbers (foto: Peter van de Werff)

In 3 groepjes van 5 leerlingen en een docent of begeleider werd gewerkt langs twee lijnen of raaien, A en B, waarbij om de 15 meter een boring is gedaan en beschreven. De leerlingen hebben, ondanks het slechte weer, hard gewerkt en hun werk heeft geleid tot mooie resultaten!

De depressie bleek een vrij vlakke bodem te hebben, en is 2,5 m diep en deels is gevuld met veen. Dit is karakteristiek voor een uitblazingskom.


Foto's

Een van de boorkernen: dekzand met daarop een veenpakket (foto: Peter van de Werff).

Leerlingen bij een van de andere boorpunten (foto: Peter van de Werff).

Samen aan de slag (foto: Peter van de Werff).

Boren is belangrijk, maar goede beschrijvingen maken ook! (foto’s: Peter van de Werff)

Een van de leerlingen aan het werk. (foto’s: Peter van de Werff) i

Zie ook