Verdieping

De hoogtekaart met shaded reliëf met als blauwe cirkel de mogelijke pingoruïne en in geel de twee boorraaien. Raai A loopt van ZW-NO en raai B van ZO naar NW.

De hoogtekaart geeft de depressie in het landschap weer, de eigenlijke depressie is vermoedelijk ooit dieper geweest dan dat nu te zien is op de afbeelding, aangezien er grond is opgebracht.

Ook is het noordwestelijke deel van de depressie waarschijnlijk door de weg als het ware verdwenen. De depressie wordt benadrukt door de aanwezigheid van enkele sloten.

Landgebruik kaart uit 1832 van de huidige depressie, de depressie laat in roze een veenlandschap zien en in groen een beekdal. Mogelijk is de huidige depressie het gevolg van een oude beekmeander.

Het leem in de depressie kan verklaard worden vanuit de aanwezigheid van een sloot. Deze is later gedempt. Op de kaart van 1832 betreft de locatie nog een veen gebied dat grenst aan een beekdal.

In 1905 is alle veen ontgonnen en is het landschap ingrijpend veranderd. De schaalvergroting gaat door en in 1975 zijn de percelen groot geworden, maar is er aan de zuidzijde een bosje verschenen; waarschijnlijk in het kader van de ruilverkaveling; een zogenaamd ruilverkavelingsbosje.

Het bosje lijkt aanvankelijk een recreatieve functie gehad te hebben, aangezien er een pad door aangelegd is. Later verdwijnt dit pad weer en komen er meer van dergelijke ruilverkavelingsbosjes in het gebied.


Raai A en B

Raai A, Samengesteld op basis van de uitgevoerde boringen. Geel is dekzand, licht oranje is wat grover zand, mogelijk een oude geulopvulling, grijs is leem en bruin is de bouwvoor (humusrijk dekzand). Interpretatie door Anja Verbers.

Raai B. Samengesteld op basis van de uitgevoerde boringen. Geel is dekzand, grijs is leem en bruin is de bouwvoor (humusrijk dekzand). Interpretatie door Anja Verbers.

Kaarten

Kaart uit 1905 van de depressie.

Kaart uit 1951 van de locale depressie.

Kaart uit 1976 van de depressie (bron: hisgis.nl).

Kaart uit 2016 van de locatie van de depressie