Tweede Valthermond | 394 | akkerland


Tweede Valthermond | 394 | akkerland

Aan de westelijke kant van het dorpje Tweede Valthermond ligt een -mogelijke- pingoruïne.

Op vrijdag 17 maart 2017 is er met een Atheneum vijf klas van het RSG te Ter Apel veldonderzoek gedaan.

Het terrein laat een vrijwel ronde depressie in het landschap zien, en wordt grotendeels omgeven door grasland en aan de zuidzijde grenst het aan een bosje.

Overzicht van de locatie op de pingokaart, de betreffende locatie ligt aan de oostzijde en is aangegeven in blauw.

Luchtfoto van de -mogelijk- pingoruïne, in het akkerland is de ondiepe laagte nauwelijks zichtbaar

De leerlingen en hun docenten werd verteld waarom we dit onderzoek doen en wat het Pingo Programma behelst. Daarna gingen ze, onder leiding van twee docenten, Anja Verbers en Bart Koops, in vier groepjes aan de slag. Er werd gewerkt langs twee lijnen (A en B), de zgn. raaien.

Er werd om de 25 meter geboord door de groepen. Deze twee raaien zijn niet willekeurig gekozen, maar zijn bepaald aan de hand van de hoogte kaart (zie verdieping). Het is erg belangrijk om de bevindingen die gedaan worden bij het grondboren, goed te beschrijven.

Dit geeft inzicht in het type depressie bij het uitwerken van de gegevens. Om deze reden werd er per boring een boorformulier ingevuld met informatie over de samenstelling, de kleur en welke veranderingen en/of bijzonderheden er werden waargenomen i.c.m. de diepte waar de verandering plaatsvond. De boorformulieren zijn naderhand uitgewerkt tot profielen, zie hieronder.

Uit het veldonderzoek en de uitgewerkte profielen bleek dat de depressie in het landschap een uitblazingskom is. Bij de meeste boringen bleek dat onder een deklaag van zo’n 20 tot 40 centimeter dekzand aanwezig was.

Wel opvallend is, is dat er in één boring leem werd gevonden. Dit heeft vermoedelijk te maken met een sloot of oude waterloop die door het gebied heen liep (zie de historische kaart van 1850).


Zie ook

Foto's

Grondboren en beschrijvingen maken met RSG Atheneum klas 5 uit Ter Apel (foto: Bart Koops)

Een van de boorkernen, waar onder de dunne bouwvoor meteen dekzand aanwezig is (foto: Bart Koops).

Een van de groepjes (foto: Anja Verbers).

Enkele groepjes achter elkaar, langs raai B (foto: Anja Verbers).

De natste plek van de depressie, achter het groepje in de verte ligt de sloot (foto: Anja Verbers).