De Punt | 458 | Steen


Aan de westzijde van het dorpje De Punt ligt een veentje zoals we deze veel zien in de provincie Drenthe, een min of meer rond watertje gelegen in een klein bosje. Steen grenst direct aan de A28.

Pingokaart met topografische ondergrond met in het midden (458) Grijze Steen.

Grijze Steen of Steen is een heel helder watertje. De plas is omzoomd door een bosje van berken, eiken, wilg en enkele elzen.

Op sommige plekken komt lijsterbes voor. In het bosje ligt een grafheuvel die begroeid is met verschillende boom- en plantsoorten, zoals beuken, gewone varen, rankende helmbloem en brandnetel. Verder groeit er veel kamperfoelie en is er in de jaren tachtig, tijdens een inventarisatie, één exemplaar van de koningsvaren aangetroffen.

Het is onbekend of deze er nu nog voorkomt. Langs het water groeit gagel, lisdodde, biesgras, rus wollegras, lis en op bepaalde plekken ook riet. Heel plaatselijk aan de westkant komt ook fluitenkruid en bereklauw voor. De openstrook aan de zuidkant van de depressie is een schraal weiland.

Luchtfoto van de Grijze Steen en directe omgeving.


Zie ook