Verdieping

Peest werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt als strategisch punt. Zij hebben aanzienlijk ingegrepen in en rond het Westerveen, o.a. de aanleg van 5 brandweerputten en verhardingen langs de randen van het water.

In 1941 werden inwoners van Norg en omgeving gesommeerd mee te werken met de aanleg van een vliegveld. In het drassige gebied, net buiten Peest, werden vier landingsbanen gerealiseerd. Hoewel het vliegveld in Peest lag, was de officiële Nederlandse naam Vliegveld Norg.

De Duitsers noemden het Fliegerhorst Norg en de geallieerden Aerodrome Norg. In het veen van de pingoruïne Kampsheide werd een waterbekken gegraven in de vorm van een vliegtuig. Op onderstaande luchtfoto zie je dat de vorm vanuit de lucht goed te herkennen was. Bij het uiteinde van één van de armen van de plas bevindt zich nog een brandweerput met daarop een betonnen plaat met gat erin.

Andere bronnen beweren, dat de afgraving de vorm van een hakenkruis moest uitbeelden, vandaar dat het terrein in de volksmond ook Hitlerring wordt genoemd.

Het vergraven veen diende tevens als watervoorziening in geval van brand. In de buurt van het vliegveld ligt ook het Benzinebosje dat zijn naam ontleent aan de brandstof die er tijdens de oorlog lag opgeslagen in lange sleuven.

Locatie pingoruïne Westerveen, een grasland met gecreëerde waterpartijen, zij dateren uit WOII.

Ten tijde van de oorlog waren er in Peest twee brandweerkazernes. De landingsbanen bleken echter veel te drassig voor vliegtuigen, waardoor het vliegveld slechts één maal gebruikt is. Ook was de oorlog al bijna voorbij toen het vliegveld gereed was.

Naast het vliegveld en het Westerveen werd tevens een dikke bunker gebouwd. Deze bunker is de rustplaats voor vleermuizen en daarom niet te bezichtigen.