Peest |266 |Westerveen


Peest |266 |Westerveen

Het Westerveen ligt in een bosje ten westen van Peest. Op basis van de hoogtekaart en de vorm, betreft het hoogst waarschijnlijk een pingoruïne. De historische kaart uit 1832 laat zien dat het Westerveen al een ‘veentje’ was in een heidelandschap. In 1900, op de Bonnekaart, is hij ook goed herkenbaar. Om de locatie te draineren werden er slootjes doorheen aangelegd.

Het Westerveen is een bijzondere locatie, vanwege de rol die het gespeeld heeft in de Tweede Wereldoorlog. Het veen is deels uitgeveend en ook op een bijzondere manier; er wordt gezegd dat de geulen een vliegtuig moeten voorstellen of in de volksmond zelfs een hakenkruis.

De locatie leek erg geschikt voor veldwerk met leerlingen, omdat tussen de gegraven waterpartijen de pingoruïne mogelijk goed te betreden is. Je kunt zo vrij eenvoudig bij de kern van de pingoruïne komen om onderzoek te doen met handboren.

Maar vanwege een ‘oorlogsverleden’ wordt onderzoek doen d.m.v. boringen echter afgeraden door de eigenaar, dhr. Pelinck. In het kader van de opruiming van munitie uit de Tweede Wereldoorlog is een deel van het omliggende terrein gebruikt voor het verspreiden van bagger uit het veen en vervolgens tot wel 2 meter diep omgeploegd. Verder bestaat er een kleine kans dat achtergebleven fosfor spontaan kan ontbranden bij aanraking of openstelling aan de lucht.

Hoogtekaart van Westerveen, hoe bruiner hoe hoger gelegen, hoe groener, hoe lager.


Zie ook

Kaarten

De kaart uit 1832, met grondgebruik in het Westerveen (in de rode cirkel) laat in donker roze zien dat het hier om veen gaat. Licht roze is heide, licht geel het bouwland, licht groen de weiden en donker groen zijn struwelen of bosjes.

De historische kaart uit 1900 van het Westerveen, hier is de pingoruïne inmiddels omsloten door bos.