Verdieping

Hoogtekaart fragment pingoruïne nummer 1969.

De pingoruïne ligt in de zuidelijke helft van een bosperceel. De rabatten van het bosperceel zijn goed herkenbaar. In de noordwest hoek is in het verleden een stukje grond afgegraven. Mogelijk is hier wat zand gewonnen.

Ook het perceel aan de zuidwestzijde is vlakker dan de overige aangrenzende terreinen en is mogelijk geëgaliseerd, waardoor de randwal daar terplekke niet meer aanwezig is.

Kaart met Grondgebruik uit 1832; het terrein van de pingoruïne wort hier aangeduid als heide.

Op de historische kaarten is te zien dat het terrein in 1832 nog een heideterrein was, wat aan de noordzijde werd begrenst door bouwland. Het terrein en directe omgeving was eigendom van de heer Johannes Tonckens, notaris te Westervelde. Ook nu is het terrein nog in eigendom van de familie Tonckens.

Op de kaart van 1900 is te zien dat er een klein weggetje liep langs de zuidrand van de pingoruïne. Dat weggetje is nu niet meer aanwezig. Een deel van het bouwland is dan inmiddels al omgevormd tot een bosje.

Topografische kaart uit 1900; in het terrein van de pingoruïne ligt hier al een rechthoekige veenput.


Foto's

Leerlingen Nassaucollege Norg zijn, samen met hun docent aan het werk bij pingoruïne 1969 (foto: A. Verbers).

Groepje leerlingen aan het werk (foto: A. Verbers).