Norg | 1969| Zuid van Norgerholt


Norg | 1969| Zuid van Norgerholt

Ten zuiden van Norg, net voorbij het Norgerholt, ligt een -mogelijke- pingoruïnes. In het kader van de Geoweek 2016 is op deze locatie veldonderzoek gedaan met een klein groepje leerlingen van het Nassau college in Norg.

De pingoruïne ligt in een bosje en er is rondom struweel aangeplant, waardoor het terrein een parkachtige uitstraling heeft. De pingoruïne loopt nog door in het aangrenzende grasland perceel, en is in het verleden geschoond.

Dit betekent dat de aanwezige vulling, waarschijnlijk veen, er uit is gehaald, om het weer openwater te laten zijn.

Locatie van onderzoek vanuit de lucht gezien, langs de rode lijn zijn een aantal boringen gedaan. Je ziet de pingoruïne in het grasland doorlopen.

De Geoweek is bedoeld om leerlingen te laten kennismaken met het ‘geo’ werkveld. Het Pingo Programma is bij uitstek een geografisch gerelateerd project, daarom is het leuk om leerlingen er bij te betrekken. Na uitleg over het doel van het veldwerk en de manier van boren gingen de leerlingen onder leiding van hun docent in groepjes aan de slag.

De kleine groep werd opgesplitst in tweeën en er zijn een beperkt aantal boring gezet, langs 1 lijn of raai, de rode lijn op de luchtfoto.

Er werd veen op keileem aangetroffen. De eigenaar vertelde dat de locatie vrij recent geschoond is en meer dan 4 meter diep is. Gebaseerd op de combinatie van de bevindingen en het verhaal van de eigenaar vermoeden we dat het hier wel een pingoruïne betreft.


Zie ook