Verdieping

Aan de hand van de hoogtekaart is er langs twee lijnen (raaien) geboord (A: rood, B: zwart). De locatie lijkt erg verstoord. Alleen aan de randen van de pingoruïne is nog een origineel bodemprofiel te vinden: een podzolbodem in dekzand, wat op keileem ligt.

De eigenaar vertelt dat de oorspronkelijke pingoruïne in het verleden is volgestort en dat deze vrij recent is opgeschoond in opdracht van de provincie. Dit verklaart alle vreemde afzettingen die we tegenkwamen! Jammer dat de leerlingen geen mooie pingo hebben gevonden, maar ze hebben wel veel geleerd.

Hoogtekaart, van locatie 1511 in Eext. Het fel bruine vierkante vlak is een mestvaalt die in de pingoruïne steekt. De rode en zwarte lijnen geven de raaien aan waarlangs geboord is).

Bodemprofiel, podzolbodem in dekzand, op keileem, aan de rand van het perceel, in de NO hoek (foto: A. Pigmans).


Historische kaarten

De kaart uit 1900 laat zien dat deze locatie (rode cirkel) ook toen al een venige plek in het landschap was. Het landschap bestond in die periode hier met name uit heide, met hier en daar een ‘kuil’ of een venige plek. Ook waren er al open watertjes, zoals de Schaapvolt.

In 1950 was er van een moerassige plek of pingoruïne niets meer zichtbaar; hooguit lag er nog een depressie in het grasland.

In 1970 was er weer een open water aanwezig achter de boerderij.

In 2016 was het terrein weer grasland en restte er slechts een kleine waterpartij.