Eext | 1511 | Stationsstraat 45


Eext | 1511 | Stationsstraat 45

Deze mogelijke pingoruïne ligt in een grasland, direct achter de boerderij. Het grasland laat een lichte depressie zien met het midden een kleine waterplas.

Een deel van de groep in gesprek met Erik Meijles van de RUG, rechts op de foto (foto: A. Pigmans).

Deze locatie is onderzocht samen met 15 leerlingen van een tweede klas van het Nassau College uit Gieten in het kader van de Geoweek 2016.

Locatie van onderzoek, vanuit de lucht gezien.

In de directe omgeving liggen veel mogelijke pingoruïnes. Nummer 1511 is de –mogelijke- pingoruïne die we onderzocht hebben.

Pingokaart met onderzoeklocatie 1511 bij de rode pijl.

De roze terreinen zijn van Het Drents Landschap, de groene van Staatsbosbeheer, in rood: gesaneerde locaties. Veel mogelijke pingoruïnes liggen in het agrarisch cultuurlandschap!


Zie ook