Verdieping

Uit de hoogtekaart kun je van alles afleiden. De pingoruïne ligt in grasland en wordt doorsneden door een sloot. Te zien is dat het noordwest deel van de pingoruïne niet helemaal meer rond loopt, dit is mogelijk het gevolg van bezanden/egalisatie.

De pingoruïne is ovaal van vorm. De depressie is vroeger bezand, hierdoor is het veen bewaard gebleven. Onder een relatieve dunne laag fijn zand, vonden we een meters dik veenpakket en daaronder gyttja.

Hoogtekaart. Hierop is de pingoruïne goed te zien, als een laagte in twee landbouwpercelen

Op het diepste punt van de pingoruïne werd er pas weer zand gevonden op ruim 6.5 meter diepte, wat wil zeggen dat hier ruim 5.5 meter veen en gyttja aanwezig was. Het veen was erg luchtig van structuur, waardoor het makkelijk uit de guts viel.

Daardoor hebben we niet het gehele veenprofiel kunnen bovenhalen, maar de diepte was belangrijker in deze situatie daarom hebben we de guts doorgedrukt totdat we stuitten op zand.

Hoogtekaart in shaded reliëf. Hierop is de kern van de pingoruïne goed te zien.

Als je de historische kaarten van het gebied bekijkt dan zijn er geen aanwijzingen te vinden dat er ooit veen is gewonnen, dit verklaard het dikke pakket veen wat we aantroffen. Het gebied is door de jaren heen dan ook nauwelijks veranderd.

Kaart met Grondgebruik 1832; het terrein van de pingoruïne wort hier aangeduid als heide en veen.

Op de landgebruik kaart uit 1832 is de pingoruïne nog heide en veen. Het was toen dus nog ‘onland’ en nog niet intensief in gebruik genomen door de mensen.

Topografische kaart 1900; het terrein van de pingoruïne is hier landbouwgrond.


Foto's

Anja Verbers geeft uitleg voordat we gaan beginnen met boren (foto: Bart Koops) .

Zelfs de allerkleinste helpen goed mee! (foto: Bart Koops) .

Uitgelegde boring met bovenin een laag zand, waarna een meters dik veen en gyttja pakket tevoorschijn kwam (foto: Bart Koops).

Met drie man sterk om de guts zo diep mogelijk de grond in krijgen (foto: Bart Koops).

De boor omhoog halen die meer dan 6.5 meter de grond in kwam (foto: Bart Koops) .

Veen met herkenbare plantenresten (foto: A. Verbers)

Boren op het diepste punt, een hele toer! (foto: A. Verbers) .