Dalen | 3033 | ‘De Nieuwe Veste 1’


Dalen | 3033 | ‘De Nieuwe Veste 1’

Bij een pingoruïne denkt men vaak meteen aan een rond watertje met een randwal er omheen. Dit is lang niet altijd het geval. Bij het Drentse dorpje Dalen ligt, midden in een grasland perceel, een pingoruïne.

Leerlingen en hun docent Wab Boekelman van de Nieuwe Veste uit Coevorden, samen met Bart Koops en Iris Godding bij de veldwerkplek (foto: A. Verbers).

In het kader van de Geoweek 2017 is op één locatie in het dorp met een groep leerlingen van De Nieuwe Veste in Coevorden veldonderzoek gedaan.

Luchtfoto van de pingoruïne

De Geoweek is bedoeld om leerlingen te laten kennismaken met het ‘geo’ werkveld. Het Pingo Programma is bij uitstek een geografisch gerelateerd project, daarom is het leuk om leerlingen er bij te betrekken.

Na uitleg over het doel van het veldwerk en de manier van boren gingen 10 leerlingen onder leiding van hun docent, Anja Verbers, Iris Odding en Bart Koops in groepjes aan de slag.

In twee groepen gingen de leerlingen aan de slag, er werd gewerkt in twee raaien waarbij er telkens om de vijftien meter een boring werd verricht en beschreven.

Uit het booronderzoek kwam naar voren dat de depressie een gave pingoruïne is. De pingoruïne had nog geen officiële naam, daarom hebben we ervoor gekozen om de locatie ‘De Nieuwe Veste 1’ te vernoemen naar de school.


Zie ook