Buinen | 2033 | Impuls pingo


Buinen | 2033 | Impuls pingo

In het gebied ten zuiden van Buinen en ten oosten van Borger liggen meerdere -mogelijke- pingoruïnes. Veel van deze locaties zijn droge ronde laagtes in het landschap. In het kader van de Geoweek 2017 is één van deze locaties met een groep leerlingen van het OSG Piter Jelles !mpuls uit Kollum, veldonderzoek gedaan. Het is een vrijwel ronde depressie die verdeeld is over meerdere graslandpercelen en deels wordt begraasd door een paar paarden.

De droge pingoruïne doet dienst als paardenweide (foto: A. Verbers).

De depressie wordt omringd door akkerland.

Pingokaart met topografische ondergrond met in het midden (2083) de mogelijke pingoruïne.

De Geoweek is bedoeld om leerlingen te laten kennismaken met het ‘geo’ werkveld. Het Pingo Programma is bij uitstek een geografisch gerelateerd project, daarom is het leuk om leerlingen er bij te betrekken.

Na uitleg over het doel van het veldwerk en de manier van boren gingen de leerlingen onder leiding van hun docenten en Anja Verbers, Iris Odding en Bart Koops in twee groepjes aan de slag.

Er werd gewerkt langs twee raaien, waarbij er telkens om de vijftien meter een boring werd verricht en beschreven. Uit het booronderzoek kwam naar voren dat de depressie een pingoruïne is.


Zie ook

Luchtfoto

Luchtfoto van de mogelijke pingoruïne. De depressie ligt als een soort grasland-postzegel in het akkerland. Dit komt doordat de locatie niet geschikt is voor akkerbouw.

Foto's

Leerlingen van het OSG Piter Jelles !mpuls bezig met onderzoek (foto: B. Koops)

Uitgelegde boring (foto: B. Koops)

Paardenweitje (foto: A. Verbers)

Uitgelegde boring (foto: B. Koops)