Assen Zuid | 649 |De Grondeloze Kuil


Assen Zuid | 649 |De Grondeloze Kuil

Aan de zuidzijde van Assen ligt een terrein met een intrigerende naam: De Grondeloze Kuil. Alleen al deze naam doet vermoeden dat het hier om een pingoruïne gaat. De pingoruïne ligt in een natuurterreintje dat 2,3 ha groot is, en samen met het Twijfelveld en het Asserbos een min of meer aaneengesloten (semi-) natuurgebied vormt.

Het ligt ingeklemd tussen de N33 in het zuiden, de Haarweg in het westen en de Graswijk in het oosten. Het terrein bestaat uit een natuurlijk bos, terwijl de pingoruïne een berkenbroekbos is geworden. Het terrein is een particulier terrein en niet openbaar toegankelijk. Eigenaar, de heer Ger van Bochove heeft veel studie verricht naar de ecologische waarden van zijn terrein.

Kaart van de pingoruïnes met topografische ondergrond met in het midden (649) de Grondeloze Kuil.


Luchtfoto

Fragment van een luchtfoto met in het midden de Grondeloze Kuil.

Zie ook