Terugblik Veldwerkplaats Pingoruïnes en Beheer


Veldwerkplaats Pingoruïnes en Beheer, 23-11-2017, Zeijen

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) organiseert door het jaar heen veel zogenaamde Veldwerkplaatsen. Dit zijn bijeenkomsten in het veld waar kennis wordt uitgewisseld tussen beheerders, onderzoekers en beleidsmakers.

Op 23 november jl. vond zo’n veldwerkplaats plaats in Zeijen, Drenthe, in het kader van het Pingo Programma. Hieraan namen 18 mensen deel, bestaand uit beheerders, enkele ZZP’ers, een waterschapper en een kunstenaar.

De vier sprekers, resp. Anja Verbers, Wim Hoek, Bert Dijkstra en Uko Vegter, verzorgden ’s ochtends de inhoudelijke lezingen over wat pingo’s en pingoruïnes nu eigenlijk zijn en waarom ze zo bijzonder en waardevol zijn, over het beheer en over de verschillen tussen pingoruïnes in Natuurgebieden en het agrarisch cultuurlandschap.

Deelnemers en sprekers, in café Hingstman, Zeijen (foto: Anja Verbers)

’s Middags was er een mooie en goed voorbereide excursie in en om Zeijen langs 6 pingoruïne locaties. Ondanks de regen bleef iedereen enthousiast. De dag was zeer geslaagd, dit bleek ook de reacties van de deelnemers na afloop.

Diverse deelnemers gaven aan dat de opgedane kennis terug gekoppeld zal worden aan hun eigen beheereenheden. Ook werd aangegeven dat de informatie zeer goed toepasbaar is en direct gebruikt kan worden voor de pingoruïnes in hun gebieden.

Een aantal mensen gaf aan dat het nieuwe en of verdiepende kennis had opgeleverd en dat men zich nu bewust is van het verschil tussen beheer van vennen (uitblazingkommen) en pingoruïnes en hier op zal gaan toetsen.

Ook wist niet iedereen dat er vaak een link is tussen pingoruïnes en de bovenlopen van beken en droogdalen en dat de veenvullingen vaak een archeologische waarde hebben, evenals de randzones en dat er een mogelijke link met de locatie van hunebedden. Kortom men is zich er nu van bewust dat een integrale visie op deze locaties belangrijk is en dat er breder gekeken moet worden dan alleen de natuurwaarde!

Ondanks de regen was de excursie een succes; hier bij het Bollenveen (foto: Anja Verbers).

Meer informatie over de veldwerkplaats Pingoruïnes en Beheer staat binnenkort op de website van het VBNE; ook de presentaties zijn hier dan te downloaden.  https://www.vbne.nl/nieuwsbrief/veldwerkplaatsen