Stand van zaken maart 2019


De huidige stand van zaken van het Pingo onderzoek wordt weergegeven op bijgevoegde kaart. We weten nu van 232 locaties wat hun ontstaanswijze is! 54 locaties hiervan hebben we de afgelopen jaren, samen met studenten, vrijwilligers en leerlingen van middelbare scholen, onderzocht.

De rest van de informatie is gebaseerd op literatuur, verhalen en rapporten. Het gaat nu om 96 pingoruïnes, 38 zeer waarschijnlijke pingoruïnes, 77 uitblazingskommen en 22 ‘anders’. Deze laatste categorie betreft locaties met een andere oorsprong, zoals afgravingen of zandwinningen etc.

Op de grote kaart op de website kun je per locatie zien wat het is en door wie en wanneer het is onderzocht of waar de informatie op gebaseerd is, wanneer je met je linker muisknop op een locatie klikt. Van alle gekleurde locaties zijn gegevens bekend, de open lichtblauwe cirkels zijn nog niet onderzocht.

De vormen zijn hier en daar aangepast op basis van onze bevindingen of op basis van het AHN. Daarom kunnen er verschillen zitten tussen de geomorfologische kaart, die oorspronkelijk de basis is van het ‘pingo-bestand’ en de huidige kaart met -mogelijke- pingoruïnes.

Alle 3000 nummers zijn nieuw toegevoegde nummers. Dit betreft locaties die nog niet op de ‘pingokaart’ stonden, maar die we zelf ontdekt hebben middels het AHN. Ze zijn óf onderzocht, óf ze kwamen naar voren als depressies bij de kaartenanalyses die door vrijwilligers worden uitgevoerd!

Je ziet dat de huidige stand van zaken locaties laat zien die verspreid door de hele provincie voorkomen. Sommige gebieden kennen een grotere dichtheid. Dit heeft te maken met dat het gebieden zijn die tijdens de Summer schools zijn onderzocht, of dat de informatie uit rapporten komt die focussen op specifieke regio’s.

Mocht je extra informatie hebben van specifieke locaties dan horen we dat erg graag!

Onderzochte locaties s.v.z. maart 2019