Stagiair en wandelroute


Stagiair Arne van Liere, student aan het Helicon te Arnhem, ontwikkelt in het kader van zijn stage aan een wandelroute rond het thema pingoruïnes bij Landschapsbeheer Drenthe.

Tijdens de vrijwilligersdag van Landschapsbeheer Drenthe, op 25mei j.l., verzorgde Anja Verbers een excursie langs verschillende –mogelijke- pingoruïnes in het gebied rond Grolloo (fig. 1).

Figuur 1. Tijdens de excursie krijgt men uitleg van Anja Verbers. Links op de foto zie je de laagte in het grasland. Deze locatie is zeer waarschijnlijk een pingoruïne (nr. 285)! (foto: Arne van Liere).

Arne werkt momenteel aan een verbeterde versie van deze excursie die als wandeling straks te downloaden is. Een aantal van de locaties is inderdaad pingoruïnes (fig. 2), maar er is ook sprake van een enorm groot droogdal complex en een uitblazingskom.

Figuur 2. Het Uteringsveen (nr. 85), een van de eerste onderzochte pingoruïnes in dit gebied (Cleveringa et al, 1977) (foto: Anja Verbers).

Maar op je route kom je ook een paar pingoruïnes tegen in het agrarisch cultuurlandschap rond Grolloo (fig. 3). Deze locaties zijn zeer karakteristiek voor Drenthe, en als je dit hier hebt gezien, zie je ze overal in Drenthe weer!

Figuur 3. Een mogelijke pingoruïne (nr. 1755) midden in het akkerland bij Grolloo (bron: Google earth)

Kortom het wordt een gevarieerde route die zowel gefietst als gelopen kan worden. Zo krijg je een goed beeld van de pingoruïnes in Drenthe!