Stagiair Jort Faber


Beste lezer,

Mijn naam is Jort Faber en ik ben student aan het Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Ik volg daar de

opleiding Management van de leefomgeving en zit nu in het tweede jaar.

Jort Faber

In het kader van een oriëntatiestage help ik mee aan het Pingo Programma.

Ik werk daarom tot begin november bij Landschapsbeheer Drenthe, in opdracht van programmaleider Anja Verbers aan een ‘pingoruïne wandelroute".

Dit vormt een onderdeel van de werkgroep Educatie & Recreatie binnen het Pingo Programma. Ik koppel pingoruïnes aan bestaande fiets- of wandelroutes en het knooppuntennetwerk en eventueel maak ik korte koppelstukjes om de pingoruïnes in het veld te kunnen laten zien. Zo worden de pingoruïnes in Drenthe nog beter beleefbaar, voor de Drenten zelf, maar ook voor de recreanten en bezoekers die graag een mooie en bijzondere wandeling willen maken.

Ik heb ik veel zin in deze stageperiode en wellicht tref ik u op een van de wandel- of fietsroutes!