Persbericht Summerschool 2018


Groep internationale jongeren onderzoekt Drentse pingoruïnes
Landschapsbeheer Drenthe en de beheereenheid Hart van Drenthe van Staatsbosbeheer organiseren, samen met het SIW Internationale Vrijwilligersprojecten, van 25 juni tot 6 juli a.s. een vrijwilligersproject in het kader van het Pingo Programma.

Naast studenten van drie Nederlandse universiteiten nemen ook twaalf vrijwilligers uit Frankrijk, Mexico, Tsjechië, Turkije, Hong Kong, Italië, Oekraïne, de VS en Spanje deel aan het project.

Tijdens deze Summer School doen de studenten onderzoek naar mogelijke pingoruïnes in het gebied tussen Grolloo, Elp en Schoonloo. Zij worden daarbij geholpen door de internationale vrijwilligers van SIW. Pingoruïnes zijn overblijfselen uit de laatste ijstijd en bergen een waardevol archief in zich.

Een luchtfoto van het gebied ten zuiden van Grolloo, met in rode pijlen enkele onderzochte locaties. Beide betreffen pingoruïnes. De zuidelijke is het Uteringsveentje, deze is in de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzocht door P.Cleveringa. De andere ligt aan de Heetlagendijk en is onderzocht door Archeoboor, een archeologisch adviesbureau.

Aanwezigheid van stuifmeel

Vijf tot zes mogelijk pingoruïnes worden tijdens de Summer School onderzocht. Door middel van boren kan worden vastgesteld of het om een pingoruïne gaat. Ook wordt er een ruim zes meter diepe kern gestoken, deze wordt onderzocht op de aanwezigheid van stuifmeel- of pollenkorrels. Stuifmeel laat namelijk heel goed zien hoe het klimaat en landschap zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Tijdens het veldwerk wordt tevens gekeken naar de vorm en de diepte van de pingoruïnes, de ligging in het landschap en de gaafheid van de (veen)vulling.

In de tweede week ondersteunen de SIW-vrijwilligers Staatsbosbeheer met beheerwerkzaamheden en inventarisatie. Daarnaast helpen ze bij de aanleg van een wildernisroute, maken ze samen met kunstenaar Egbert Meyers een Landartproject bij de stuw Halkenbroeken en wordt er ook nog een avond gewijd aan het observeren van dassen.

Verhalen van inwoners

Naast de uitkomsten van het veldwerk zijn de onderzoekers ook erg nieuwsgierig naar verhalen die in de regio leven over zogenaamde ‘ijstijdrelicten’, overblijfselen uit de ijstijd. Want verhalen bieden vaak erg waardevolle informatie en geven een bredere context aan het onderzoek. Heeft u mooie verhalen en wilt u die delen met ons en onze – internationale – studenten, dan bent u van harte welkom. De voertaal tijdens de Summer School is Engels, maar de verhalen mogen in het Nederlands verteld of toegestuurd worden aan Anja Verbers (a.verbers@lbdrenthe.nl).

Lezingen

Tijdens de Summer School wordt daarnaast een drietal lezingen gegeven voor iedereen die geïnteresseerd is in pingoruïnes. Op maandag 25 juni geeft Wim Hoek (Universiteit Utrecht) een lezing over pingo’s en pingoruïnes als indicatoren en archieven van veranderingen in het landschap in de loop van de tijd. Ook komt de impact en rol van de mens aan de orde. Direct aansluitend zal Theo Spek (RUG) het landschap van het studiegebied in brede context introduceren. Op woensdag 27 juni geeft Anja Verbers (Landschapsbeheer Drenthe) een lezing over het Pingo Programma en de resultaten tot nu toe. De lezingen zijn openbaar toegankelijk, aanmelden is wel gewenst, ze starten om 20.00 uur. Op maandag is de locatie Het Markehuus, De Pol 4, Grolloo en op woensdag in de Staatsbosbeheer schuur aan de Ieberen 1, te Elp.

Aanmelden kan via a.verbers@lbdrenthe.nl. Zie www.lbdrenthe.nl/agenda voor de inhoud van de lezingen.

Over SIW Internationale vrijwilligers

SIW organiseert al sinds de oprichting na de watersnoodramp van 1953, vrijwilligersprojecten met een maatschappelijk doel in Nederland. Daarnaast zendt ze Nederlandse vrijwilliger uit naar projecten van zusterorganisaties in het buitenland. Het doel is culturele uitwisseling en het