Overzicht bekende locaties eind 2017


De afgelopen 2 jaar hebben we hard gewerkt aan het Pingo Programma. Naast veel eigen onderzoek zijn er ook allerlei activiteiten geweest.

Eén van de activiteiten was het analyseren van –wetenschappelijke- publicaties op de aanwezigheid van pingoruïnes en/of uitblazingskommen in Drenthe. Ook zijn hiervoor archeologische en ecologische (vennen) rapporten geraadpleegd. Daarnaast hebben we nog informatie verzameld uit het Dino loket, een website waarop landsdekkend boorinformatie wordt weergegeven. Maar ook uit diverse verhalen van betrokken bewoners konden we interessante informatie halen en concluderen dat het hierbij zeker soms om pingoruïnes gaat.

De hierbij gepresenteerde kaart laat zien dat we inmiddels van ruim 140 locaties weten wat het is. Ik ben ervan overtuigd dat er nog van veel meer locaties meer informatie moet zijn! Ik hoop dat u die met me wilt delen, zodat we steeds meer grip krijgen op het aantal pingoruïnes en uitblazingskommen in Drenthe, waardoor er meer inzicht ontstaat!

Overzichtskaart