Lezing Landschap als aardkundig archief


Op 7 juli j.l. vond het symposium: Landschap als aardkundig archief plaats, bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Deze Zomermiddag werd georganiseerd door het Netwerk Historisch Cultuurlandschap in samenwerking met de RCE.

Omdat we vaak zeggen dat ons landschap is gevormd door de mens, vergeten we weleens dat het  landschap er natuurlijk wel al was. Deze middag ging over de krachten die het landschap vorm hebben gegeven en wat we er nog van kunnen zien.

Aanleiding voor deze middag is het pingo-project van Landschapsbeheer Drenthe en de vondst van oud bos bij werkzaamheden op Landgoed Den Treek-Henschoten in Leusden.

Het was een erg gevarieerd programma met een hoge opkomst en met de volgende sprekers en hun thema’s:

Welkom: Hans Renes, voorzitter van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap;

Introductie, landschap en ondergrond als aardkundig archief: Wim Hoek, geoloog en docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht;

Het Pingo Programma, de resultaten van een bijzondere methodiek: verzamelen van informatie door én met vrijwilligers en bewoners; hoe betrek je hen bij dit abstracte thema en hoe worden ze enthousiast? Anja Verbers, projectleider Pingo Programma, Landschapsbeheer Drenthe;

Instandhouding, beheer en beleid van Pingo's; regulier beheer of maatwerk? En zijn er verschillen tussen de pingoruïnes in het agrarisch cultuurlandschap en de natuurgebieden? Bert Dijkstra, Pingo Programma, Landschapsbeheer Drenthe;

Geopark De Hondsrug, onderdeel van Unesco's Global Geoparks Network: Marnix Deterd Oude Weme, Geopark De Hondsrug.

Oud hout uit Den Treek-Henschoten, een uniek inkijkje in de overgang tussen

Allerød en Jonge Dryas: Jos Bazelmans, hoofd  archeologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;