Kinderen Groene Hartschool Zuidwolde op veldbezoek


Kinderen-Groene-Hartschool-Zuidwolde-op-veldbezoek

Ruim 120 kinderen van de Groene Hartschool te Zuidwolde hebben op 18 oktober kennis gemaakt met pingoruïnes: wat zijn het, hoe zien ze er uit en wat is het belang er van? Dit veldbezoek vormt onderdeel deel van het Pingo Programma, en is het educatietraject voor basisscholen. Het veldbezoek wordt verzorgd door IVN Noord en Staatsbosbeheer. De kinderen hebben geboord en goed naar het materiaal gekeken, gevoeld en geroken, daarnaast hebben ze een door IVN Noord ontwikkelde lesbrief behandeld in het veld. Het begrip veen kwam natuurlijk aan de orde, maar wat op viel was dat de meeste kinderen het woord ‘turf’ niet meer kennen…

Het was een leuke, indrukwekkende en leerzame dag, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de begeleidende docenten en ouders!