Artikel over pingoruïnes en beheer


Stand van onderzoek

In het laatste nummer van Het Nederlands Landschap, Tijdschrift voor landschapsgeschiedenis, jaargang 38, nummer 2 (2018), staat onder de rubriek Stand van Onderzoek, een artikel over Pingoruïnes en beheer:

Pingoruïnes, bijzondere landschapselementen vragen om bijzondere aandacht. Auteurs zijn Anja Verbers en Bert Dijkstra van landschapsbeheer Drenthe en Uko Vegter van Stichting Het Drentse landschap.

In het artikel wordt naast een breed verhaal over het ontstaan van pingoruïnes en het veelvuldig voorkomen in Drenthe o.a. beschreven wat de verschillen zijn tussen pingoruïnes in het agrarisch cultuurlandschap en in natuurgebieden. Per gebied is de aanpak en ambitie van deze locaties vaak anders, en ook verschillen daarmee de bedreigingen. Er worden per gebied verschillende typen vastgesteld, op basis van het onderzoek tot nu toe.

Voor meer informatie zie het kopje ‘Achtergrondinformatie, daar staat een pdf van het artikel.