Afstudeeronderzoek relatie pingoruïnes en cultuurhistorie


Mijn naam is Bart Koops en ik studeer Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds februari jl. ben ik begonnen met het schrijven van mijn masterscriptie.

bart koops

Hiervoor doe ik onderzoek naar het cultuurhistorische gebruik en de cultuurhistorische betekenis van pingoruïnes in de Kop van Drenthe en het Gorecht (Gr.) in de periode tussen ca. 1900 en heden.

Door middel van het doen van literatuurstudie, toponymisch onderzoek/veldnamen onderzoek, oral history en historische kaartenstudie wil ik een integraal en algemeen beeld schetsen van het gebruik en de betekenis van pingoruïnes in de recentere geschiedenis.

Tot op heden is dit slechts fragmentarisch en kleinschalig onderzocht, en daarom liggen er nog genoeg kansen om hier onderzoek naar te doen!

Ik zal tot ca. juli bezig zijn met dit onderzoek en zal dan regelmatig in het ‘veld’ te vinden zijn om interviews te houden of grondboringen te zetten. Mocht u geïnteresseerd zijn, of weet u veel over het gebruik, de functie, of de betekenis van een ‘veentje’, voelt u zich dan vrij om contact met me op te nemen! Dit kan via het e-mailadres: bkoops8@gmail.com of b.koops@student.rug.nl.