Aanpassingen bij de kaarten


Wellicht heeft u het al opgemerkt, maar de -interactieve- kaarten zijn aangepast. De kaart uit 1820 is verwijderd, omdat de schaal van deze kaart niet veel toevoegde aan de schaal van de pingoruïnes.

Nieuw is de keileemkaart. Je kunt kiezen uit 3 opties: boorpunten aanvinken waar geen keileem is gevonden (zwart), boorpunten waar wel keileem is gevonden (rood) en de keileemdikte. De -locatie van de- boorpunten is afgeleid uit het Dinoloket, waar informatie is opgeslagen over de ondergrond. De keileemdikte kaart laat enerzijds zien waar in Drenthe keileem voorkomt, terwijl de kleuren iets zeggen over de dikte van het keileempakket.

Wat goed te zien is, is dat er veel ‘witte’ dalen in het keileem zijn uitgesleten. Het ijs dat het keileem afzette, tijdens het Saalien, heeft bij het afsmelten ook al weer veel van het keileem geërodeerd. Ook in het Weichselien is er nog keileem geërodeerd.

Onder het kopje ‘Verhalen’ is een bijzonder verhaal toegevoegd over pingoruïne 1134, west van Gees. Zo zie je dat je soms op basis van verhalen ook kunt vaststellen dat een locatie een pingoruïne is!

Ook zijn er weer een aantal extra pingoruïnes vastgesteld. Deels op basis van recent uitgevoerd onderzoek, waarbij weer is samengewerkt met enkele studenten en vrijwilligers, en deels op basis van recent gevonden eerdere onderzoeksrapporten.

Vraag aan u: mocht u extra gegevens hebben, op basis van aardkundig of bijvoorbeeld archeologisch onderzoek etc., wilt dit u dit dan melden bij : a.verbers@lbdrenthe.nl, dan kunnen we de kaart nog verder aanvullen!