12-12-2017 Bijeenkomst kaartenanalyses


In de bijeenkomst van 12 december waren 11 kennisvrijwilligers aanwezig. Zij gaan aan de slag met kaartenanalyses, ieder in hun directe eigen omgeving.

De werkwijze werd uitgelegd, evenals het belang er van voor de database en het kaartmateriaal werd verstrekt. Er wordt nu gewerkt aan de regio’s Borger, Gieten, Annen, Rolde en Noordenveld.

Het meeste kun je thuis doen, op momenten dat het je schikt; vervolgens ga je het veld in om foto’s te maken, en als het meezit oud beheerders of bewoners te spreken om informatie die alleen in de hoofden van deze mensen zit boven water te krijgen. Vragen als: Is er op deze locatie veen gewonnen? Zo ja wanneer en tot hoe diep? Wat voor beheer maatregelen zijn er tot nu toe uitgevoerd? Is er materiaal in het meertje gestort, en zo ja wat dan? Hoe werd de locatie gebruikt? etc.

Lijkt het je leuk om mee te doen, neem dan contact op met Anja Verbers: a.verbers@lbdrenthe.nl