Zeijen | 3010 | Holtveen


Zeijen | 3010 | Holtveen

Ten noordwesten van het dorpje Zeijen ligt het Holtveen. Het Holtveen is een locatie die nog niet op de zgn. pingokaart staat (kaart met alle mogelijke pingoruïnes in de provincie Drenthe). Het is een beetje een onbekende laagte in het landschap en is eigendom van Staatsbosbeheer.

Sfeerplaatje van het Holtveen (bron: A. Verbers)

Op verzoek van de vrijwilligers die een aantal elementen beheren in Zeijen en omgeving, onderzochten we deze locatie. In de omgeving komen enkele mogelijke grafheuvels voor.

Pingokaart met topografische ondergrond met in het midden (3010) het Holtveen ingetekend op de kaart.

Het Holtveen is een laagte die vrijwel volledig is dichtgegroeid met smalle berken, varens, bramen en russen. In principe is het een droge depressie, alleen in buitengewoon natte jaargetijden staat er een laagje water. Tot en met begin jaren ’40 werd het veentje nog gebruikt als dé ijsbaan van Zeijen.

Samen met 12 vrijwilligers is door Landschapsbeheer Drenthe, onderzoek gedaan naar deze locatie. Er is geboord in 1 raai, waarbij er ongeveer om de 7.5 meter werd geboord (zie profiel hieronder). Uit het booronderzoek bleek dat deze locatie een uitblazingskom betreft, met op sommige plekken meer dan een meter veen. Al vrij ondiep (circa 1.50-1.75 meter) werd er keileem aangetroffen.

De beschreven boorkolommen die met elkaar verbonden zijn tot een profiel (interpretatie door Anja Verbers).

Keileem (grijs) zit in de ondergrond en laat een vrij vlakke bodem zien. Op het keileem lag meestal keizand, dit is verweerde keileem, of dekzand. In het centrale deel kwam organische leem of gyttja voor. Maar overal was de diepte minder dan 2meter.

Het dekzand is deels weggeblazen waardoor zich een kom vormde. Door de aanwezigheid van de keileem vormde het een natte plek, waardoor er zich vervolgens een veenpakket heeft ontwikkeld. De toplaag is een dunne strooisel laag, gevormd door bladafval. Het totaal is niet meer dan 2,20m diep en heeft een vrij vlakke bodem.


Luchtfoto

Luchtfoto van het Holtveen.

Foto's

Uitleg over de werkwijze tijdens het veldwerk (foto: Bart Koops)

Boorgat en uitgelegde boorkolom (foto: Anja Verbers)

Samen onderzoek doen (foto: Anja Verbers).

Grote steen (kwarts) in een van de boringen (foto: Anja Verbers).

Zie ook