Yde | 79 | Boekweitenveen


Yde | 79 | Boekweitenveen

Tussen de dorpen Yde en Vries ligt een -mogelijke- pingoruïne, genaamd het Boekweitenveen. Het is een deels verlandt veen, maar er is ook nog open water aanwezig. Het Boekweitveen is omzoomd met bomen en het geheel ligt midden in graslandpercelen. Het is eigendom van Staatsbosbeheer, Stichting Het Drentse Landschap en particulier grondbezit.

Opslag van berken in het Boekweitenveen (foto: A. Verbers, 2016)

Met het Boekweitveen is wel iets bijzonders aan de hand, en dan met name qua benaming. Tegenwoordig wordt dit veentje op kaarten en atlassen weergegeven als ‘Boekweitenveentje’.

Maar op de eerste kaarten wordt deze locatie al aangegeven met de naam ‘Stijfveen’. Momenteel ligt ‘het Stijfveen’, met nummer 28, iets ten westen van het huidige Boekweitenveen.

Met het Boekweitveen is wel iets bijzonders aan de hand, en dan met name qua benaming. Tegenwoordig wordt dit veentje op kaarten en atlassen weergegeven als ‘Boekweitenveentje’.

Veranderende namen

Na aanleiding van archiefonderzoek en gesprekken met oudere bewoners van het gebied blijkt dat de benaming van het huidige Boekweitveen in het verleden Stijfveen of Stiefveen genoemd werd. Het terrein was in feite een onderdeel van het Hooge Veen.

Op de eerste kadastrale kaart uit 1832 is dit goed zichtbaar. Op deze historische landgebruik kaart wordt het huidige Boekweitenveen weergegeven als ‘donker roze plek’ in het landschap. Dit betekent dat de locatie als veengebied in het landschap lag. De lichter roze tinten betekenen een heidelandschap.

Pas op de kaart van 1985 wordt deze locatie Boekweitenveen genoemd en is de naam Stijfveen even verdwenen. Op de huidige topografische kaart wordt wat er nog over is van het Hooge veen inmiddels Stijfveen genoemd.


Kaartfragmenten

Pingokaart met topografische ondergrond met in het midden het Boekweitenveen (nr. 79)

Kaart van het grondgebruik in 1832

Zie ook