Yde | 621 | Jonkersveen


Net iets ten oosten van het dorpje Yde ligt het Jonkersveen. Deze -mogelijke- pingoruïne wordt in het geheel begrensd door bomen en wordt omgeven door grasland percelen. De locatie is het ‘klassieke’ beeld van een pingoruïne: een rond watertje, met een rand eromheen.

Luchtfoto van het Jonkersveen

Een oude ansichtkaart laat zien dat het Jonkerveen in 1950 al een open watertje was. Links op de foto is de woning van Kampstukkenweg 9 te zien en op de achtergrond, ten noorden van het veentje, staat de korenmolen ‘Windlust’.

De veldnaam, Jonkerveen, doet vermoeden dat het een veentje was. Op de foto wordt deze locatie Veenplas genoemd, dit duidt in elk geval op het feit dat er veen gewonnen werd.

Zo veranderde het veentje van de pingoruïne in een open watertje, zoals bij veel locaties in Drenthe het geval is. Het open water van het Jonkersveen wordt op veel plekken bedekt met kroos en wordt omzoomd door een smalle rand elzen, berken, wilgen en enkele populieren.

Aan de randen van het meertje groeien riet, lisdodde, bitterzoet en tandzaad. Het veentje wordt afgewaterd door een zgn. afwateringsslootje.

Het Jonkersveen vanaf de zuidkant omstreeks 1950, met op de achtergrond Molen De Windlust.


Zie ook

Kaart

Kaart met o.a. het Jonkersveen, in blauw.