Yde | 1404 | Bongveen of Bongerdveen


Yde | 1404 | Bongveen of Bongerdveen

Net iets ten zuidoosten van het dorpje Yde ligt een veentje dat door de (oudere) Ydenaren het Bongveen of Bongerdveen genoemd, maar officieel heeft het geen naam. Deze -mogelijke- pingoruïne wordt omzoomd door bomen.

Het veentje gezien vanaf de noordkant, deze plas wordt gebruikt als drinkplas voor het vee (foto: B. Koops, 2017)

De locatie is een ‘klassiek’ beeld van een pingoruïne: een rond watertje, met een randwal deels eromheen.

Pingokaart met topografische ondergrond met in het midden (1404) het Bongveen of Bongerdveen.

Als je zoekt op ‘Bongveen’ kom je niet direct uit op deze locatie, maar bij een groot veen aangrenzend aan het vliegveld. Veel oudere Ydenaren denken echter anders over deze naamgeving. Wat tegenwoordig als Bongveen wordt weergegeven bestaat uit twee kleinere veentjes, het ‘Kolde veen’ en het ‘Ider veen’. Op oudere kaarten is dit goed te zien.

Het Bongveen dat we hier beschrijven ligt dus ten zuidoosten van Yde, nabij het Middelveen.

De -mogelijke- pingoruïne is een open watertje omzoomd aan de noordzijde door elzen en een sparrenbosje en aan de zuidzijde door berken en wilgen. Aan de westkant van het veentje ligt een groter bosje. In het veentje groeit lisdodde en het fungeert als drinkplaats voor het vee.


Luchtfoto

Luchtfoto van de mogelijke pingoruïne. Links is een deel van het Middelveen te zien.

Foto's

De mogelijke pingoruïne (Bongveen) gezien vanaf de noordwest zijde (foto: B. Koops, 2017).

Goed zicht op de groene rand rondom de mogelijke pingoruïne (foto: B. Koops, 2017).

Verdieping