Vries | 3070 | Esch veen


In het noordwestelijke deel van Vries ligt een ronde vijver, met de naam Esch veen. Veen kun je er nu –bijna- niet meer vinden, maar als je naar de kaart uit 1915 kijkt, zie je dat het een ronde laagte was, met meerdere veenputten. In opdracht van de gemeente Tynaarlo is deze locatie onlangs, met een groep van 6 vrijwilligers, onderzocht.

Vanaf de rand van het gazon, bij het fietspad hebben we tot aan de rand van het water 4 boringen gedaan. Daarnaast hebben we ook geprobeerd de guts zo diep mogelijk in het water te steken, om te zien of de vijver een veenbodem heeft. De boringen zijn uitgewerkt tot een profiel. Hieruit valt te concluderen, in combinatie met de kaart gegevens, dat het zeer waarschijnlijk een pingoruïne betreft.

Wat bijzonder is, is dat deze pingoruïne in een es ligt. Er is dus rondom het venige element in het verleden gewoon grond opgebracht, op de rug die er al lag.

De vijver was van oorsprong een natuurlijk rond watertje, een pingoruïne. Het water raakte in de loop van de tijd gevuld met veen, wat vanaf 1900 ongeveer gewonnen werd in meerdere putten.

Ook uit oude krantenberichten blijkt dat delen van het veentje in 1926 en later ook nog in 1929 werden aangeboden om veen te steken. Dit gebeurde ten behoeve van brandstof: turf.

Het is mooi om te zien hoe zo’n bijzonder landschapselement toch nog vrij herkenbaar is gebleven in een moderne woonwijk.

Locatie van deze mogelijke pingoruïne (rode cirkel) het Eschveen op de topografische kaart. De oranje streep geeft de raai aan waarlangs geboord is.

De oranje streep geeft de raai aan waarlangs geboord is.

Fragment van de hoogtekaart en de topografische kaart uit 1915 (resp. AHN.nl en hisgis.nl). Links boven ligt een andere mogelijke pingoruïne, het Kostersveen, met nummer 926.

Fragment van de hoogtekaart en de topografische kaart uit 1915 (resp. AHN.nl en hisgis.nl). Links boven ligt een andere mogelijke pingoruïne, het Kostersveen, met nummer 926.