Verdieping


Op de Bonnekaart van 1850 is er op de plek van het Okkenveen nog geen veentje, watertje, o.i.d. te bekennen. De landgebruik kaart van 1832 geeft hier ook aan dat het gebied van het huidige Okkenveen één groot heide gebied was.

Kaart met het landgebruik van het Okkenveen in 1832

Pas op de historische topografische kaart van 1902 is het Okkenveen aangegeven, in de vorm van rechthoekige vormen. Dit waren veenputten, meneer Okken was behalve keuterboer en visser ook turfsteker.

Het veen werd uitgebaggerd en op de waterkant ingestort. Na uitleggen en drogen werd de ontstane turfmassa in blokken gesneden en als turven geoogst (Schröder W, 2000), nog tot in de tweede wereldoorlog is er turf gewonnen uit het veentje (Schröder T, 2000).

Op de kaart vanaf 1954 is het Okkenveen als een open plas te zien. Op dezelfde kaart is te zien dat er een klein waterloopje vanuit de Drentsche Aa naar het veentje toe stroomde, deze verbinding met de beek heeft er tot ongeveer 1960-1970 gelegen en is verdwenen na de ruilverkavelingen eind jaren ’60. Vermoedelijk diende deze verbinding voor het vervoeren van het afgestoken veen.

Kaart uit 1850 van het Okkenveen, hier is het gebied nog een heidegebied

De hoogtekaart laat een hoge rand zien rondom het Okkenveen, de rand ligt hoger dan het omliggende gebied.

Hoogtekaart van het Okkenveen

Dit zou een ringwal kunnen zijn van een pingoruïne die is ontstaan bij het afsmelten van de pingo, deze ringwal is zo’n drie á drieënhalf meter hoog.

Het Okkenveen ligt aan de rand van de Drentsche Aa.

Hoogtekaart (shaded reliëf) van het Okkenveen


Topografische kaarten

Topografische kaart van het gebied rondom het Okkenveen in 1902, hierop wordt het Okkenveen voor het eerst als open water weergegeven

Topografische kaart van het gebied rondom het Okkenveen in 1954, een grote bosrand, aan het noorden en oosten, om het veentje heen

Topografische kaart van het gebied rondom het Okkenveen in 1970, de verbinding met de Drentsche Aa is verdwenen