Peest | 3000 | ten zuidoosten van het Westveen


Peest | 3000 | ten zuidoosten van het Westveen

In het kader van de Geoweek 2016 is er op deze locatie veldwerk gedaan met een groep van 15 leerlingen van het Nassau College in Norg. Het betrof een locatie waarvan de eigenaar, de heer Pelinck, erg benieuwd was of het een pingoruïne zou zijn. De pingoruïne ligt half in een oud bosperceel en half in een akkerland. In het akkerland zie je een mogelijke randwal min of meer liggen, door de lichtere kleur. In het centrale deel zit een kleine waterplas. Op de ‘pingo’ kaart wordt deze locatie nog niet aangeduid, hij zal worden toegevoegd, maar hij ligt ten oosten van het Westerveen, met nummer 266.

Kaart van de mogelijke pingoruïnes in de buurt van Norg.

De hier beschreven locatie ligt ten ZO van nummer 266 (het Westerveen) en staat nog niet als paarse cirkel met nummer op deze kaart, maar is toegevoegd als blauwe vlek en heeft nummer 3000 gekregen.

Deze kaart is gemaakt door de provincie Drenthe, t.b.v. het Pingo Programma.

De kleuren op de kaart geven de eigenaren weer: oranje/roze: particulier Grondbezit, licht oranje Natuurmonumenten en groen: Staatsbosbeheer.

In rood worden gesaneerde locaties weergegeven. De zwarte stippellijn geeft de grens van de boermarke weer.

De hoogtekaart, van de onderzoek locatie in Norg (in blauwe cirkel) met daarin aangegeven de 2 lijnen of raaien waarlangs geboord is.

Aan de hand van de hoogtekaart is langs 2 raaien geboord, A (zwart) en B (rood). Om de 15 meer is er een boring gedaan, de samenstelling is beschreven en elke verandering of bijzonderheid wordt genoteerd, inclusief de diepte waarop de verandering plaatsvindt. Zo kom je tot een overzicht van de locatie.

Na het booronderzoek met de leerlingen, bleek dat het hier niet gaat om een pingoruïne, maar om een vrij gave uitblazingskom. De kom is zo’n 2,5 m diep en deels gevuld met veen. Aan de randen komen mooie dikke bosbodems voor. Dit betekent dat het bos hier vrij oud moet zijn!

Er loopt een rechte lijn dwars door de laagte, tussen de akker en het bos. Deze wordt gevormd door een weggetje. Het watertje is waarschijnlijk gegraven en de randen zijn door het grondgebruik waarschijnlijk geëgaliseerd, evenals het deel van de mogelijke pingoruïne in de akker. Toch is het deel van deze laagte in de akker nog herkenbaar aanwezig!

De luchtfoto van de onderzoek locatie in Norg (in blauwe cirkel). Het bos in deze laagte is herkenbaar anders dan in het gebied er omheen. Ook in de akker zie je een kleurverschil.


Foto's

Groepje leerlingen aan het werk in het bos, raai B (foto: A. Verbers)

Een van de boorkernen: Een dikke bruine bosbodem heeft zich gevormd in het dekzand. Dit ligt weer op keizand en dat weer op keileem (foto: A. Verbers).