Gasselte | 1666 | Boorven


Gasselte | 1666 | Boorven

Midden in een terrein van Staatsbosbeheer bij Gieten ligt een pingoruïne. Officieel is deze pingoruïne naamloos, maar in archeologische onderzoeken wordt deze het Boorven genoemd. Deze pingoruïne is een goed in het landschap te herkennen vanwege de randwal.

Pingokaart met topografische ondergrond met in het midden (1666) het Boorven.

Er zijn veel stenen voorwerpen gevonden van een Mesolithische ouderdom. Het zijn voornamelijk overblijfselen van vuursteenbewerkingen, zoals afslagen en kernstukken.

Luchtfoto van het Boorven.


Zie ook