Verdieping

Er zijn drie boringen op een rij (raai gedaan en hiervan zijn de profielen beschreven. De eerste boring, liet een profiel zien van fijn (dek)zand dat op smeltwaterafzettingen ligt, dat vervolgens weer op keileem ligt. Vervolgens is 15 m naar het water toe een nieuwe boring gedaan.

Hier was het beeld vergelijkbaar, alleen was de keileem hier veel zandiger en bevatte grote vuurstenen. Op de overgang van de heide naar het water hebben we een derde boring gedaan. Hier zat veen in de guts, maar dit was maar 50 cm en daaronder een laag zandig veen. Vervolgens stopte de venige afzettingen en zaten we weer in het smeltwaterzand.

Uitgewerkt profiel van locatie 705 (interpretatie door Anja Verbers).

Hieruit blijkt dat het hier niet om een pingoruïne gaat, maar om een uitblazingskom. De depressie is niet diep, maar de waterstand zal wel wat wisselen. Het ziet er wel naar uit dat de randzone geplagd is. In het midden van de depressie blijft water staan en groeit levend veen of sphagnum.

Hoogtekaart van locatie 705 te Dwingeloo, de karrensporen aan de zuidwest zijde zijn goed te zien.


Fotocaroussel

Groene kikkers en veenmos of Sphagnum op de onderzochte locatie (foto: Gert Koene).

Een van de Rangers is aan het boren (foto: Gert Koene).

De uitgelegde boring op de tweede locatie (foto: Anja Verbers).

Ook de jongste deelnemer was erg enthousiast (foto: Gert Koene).