Lezing Anja Verbers


Datum
Plaats in agenda
Tijd
20:00 tot
Locatie
Kantoor Staatsbosbeheer Ieberen 1, Elp
Omschrijving

Lezing door Anja Verbers (Landschapsbeheer Drenthe) in het kader van de Summer school en tijd voor verhalen en het bekijken van kaarten.

Dwarsprofiel van het Gietsenveentje

Titel lezing: De resultaten van het Pingo Programma tot nu toe.

Initiatief van: Landschapsbeheer Drenthe, i.s.m. de Universiteit van Utrecht (UU) en de RUG

Aantal deelnemers: tot maximaal 30; i.v.m. beperkte ruimte in de vergaderruimte van Staatsbosbeheer.

Bijzonderheden: De voertaal is Engels! Na afloop van de lezing is er volop ruimte voor verhalen en vragen. We willen graag uw inbreng als u informatie heeft over bepaalde locaties! Er zijn volop kaarten aanwezig.

Zie www.lbdrenthe.nl/agenda voor de inhoud van de lezingen!

Aanmelden

gewenst via: a.verbers@lbdrenthe.nl !