Im Memoriam Jan van den Berg


Jan van den Berg was een van de meest bevlogen mensen van de werkgroep ‘kaartanalyses’ van het Pingo Programma.

Jan heeft in zijn werkzame leven gewerkt bij het kadaster, dus hij kon als de beste omgaan met het analyseren van kaarten. Hij had het gebied Borger- Grolloo onder zijn hoede en alle –mogelijke- pingoruïnes heeft hij bekeken en er uitsneden van gemaakt, van alle soorten kaarten en geologische gegevens die hij kon vinden.

Vaak ging hij ook het veld in om ze ook te fotograferen, en hij ontdekte een aantal mogelijke nieuwe locaties. Ook ging hij in gesprek met oude mensen die nog in de veentjes hebben gewerkt, allemaal om meer informatie in te winnen ten behoeve van het Pingo Programma, en gaf hij lezingen voor kleine groepen mensen.

Jan is zeer onverwacht in mei overleden, we zullen zijn enthousiasme en inzet enorm missen! Bijzonder is dat we juist met het veldwerk tijdens de Summer school eind juni van veel van zijn kaartjes gebruik kunnen maken!

Anja Verbers, Programmaleider, Pingo Programma